Daily Archives: December 20, 2016

Cosplay: Tensa Zangetsu

Cosplay: Tensa Zangetsu

Tensa Zangetsu, the inner Hollow/Quincy/Shinigami within Ichigo Kurosaki’s world. Tensa Zangetsu’s purpose was to make Ichigo happy, in return Ichigo…